ฮั่นเซ้งรังนก รังนกแห้งชนิด 5A (แบบถ้วยใหญ่)

รหัสสินค้า : DRIEDBIRDNEST02

รังนกแห้งชนิด 5A (แบบถ้วยใหญ่)


คุณสมบัติ :

ผลิตภัณฑ์รังนกแห้งฮั่นเซ้งรังนก รังนกแห้งจากภาคใต้ของประเทศไทยหรือที่รังนกถูกขนานนามว่า

“ทองคำขาวแห่งท้องทะเล” เนื่องด้วยเป็นสิ่งที่หายากและราคาสูง และเป็นอาหารสำหรับบำรุงร่างกาย ด้วยเหตุผล

ที่ว่าคุณประโยชน์ของรังนกทีช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายดียิ่งขึ้น เมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วย

ในการบำรุงปอด เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจ ไอเรื้อรัง หรือสำหรับคนที่นิยมสูบบุหรี่จัด ทั้งนี้รวมไปถึง

ระบบการทำงานของไตและม้าม ก็จะช่วยให้ทำงานได้อย่างปกติเช่นเดียวกัน จึงถูกนำไปเป็นของขวัญล้ำค่าแก่คนที่เรา

รักอยู่บ่อยครั้ง

ซึ่งผลิตภัณฑ์รังนกแห้งฮั่นเซ้งรังนกได้ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ และการคัดสรรรังนกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สากล จึงสามารถวางใจในคุณภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์รังนกแห้งฮั่นเซ้งรังนก โดยรังนกแห้งมักนิยมนำ

ไปตุ๋นก่อนรับประทาน ทั่วไปมักตุ๋นรับประทานเป็นรังนกนมสดแปะก๊วย ,รังนกตุ๋นกับโสม เก๋ากี้ แปะก๊วย เป็นต้น


ชนิดของผลิตภัณฑ์รังนกแห้ง:

1.รังนกแห้ง 5A (แบบถ้วยใหญ่)

2.รังนกแห้ง BA (แบบถ้วย)

3.รังนกแห้ง BBAA (ปลาหมึก)

4.รังนกแห้ง AAA (รูปทรงวงรี)

5.รังนกแห้ง BBB (รูปทรงสี่เหลี่ยม)

ราคา

0.00 ฿

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 3,581